Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 1/2015
Download journal - Economy and Society, # 1/2015

 Назва статті

Повний
текст

Full-text 

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Економіко-екологічні аспекти функціонування портової галузі України
Мінаков В. М.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
2 Оцінка конкурентного розвитку цільових ринків продукції аграрних підприємств
Красноруцький О. О., Богомолова К. С.
3 Сучасні основні форми транспортно-логістичних послуг в Європі Чучка І. М.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
4 Strategy of survival and self-reproduction of complex self-managing social-economic systems in mesolevel Voit S. N., Holod S. B.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
5 Франчайзинговий бізнес України в період кризи Гаврилець О. В.
6 Економічна безпека підприємства: сутність та чинники формування її відповідного рівня Кургузенкова Л. А.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
7

Tourism as a specific form of international services trade

Irtysheva I. O., Stroiko T. V., Yatsenko O. M.
8 Соціально-економічна орієнтація розвитку підприємств туризму Рега М. Г.
9 Інвестиційно-інноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць Стегней М. І.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ      
10 Теоретичні аспекти бюджетування банківських установ у системі фінансового менеджменту Лінтур І. В.
11 Адаптація балансу для оцінки фінансового стану підприємства Нестерова С. В.
12 Моделювання системи оперативного контролю Реслер М. В.
13 Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення Башнянин Г. І.,
Лінтур І. В.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ      
14 Стратегічний управлінський облік у системі прийняття управлінських рішень Попович В. І.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ      
15 Conceptual approaches to the forming of the system of institutional changes management Irtysheva I. O., Stroiko T. V., Krupitsa I. V.
16 Modelling of the teaching process in logistic systems by using of Nested Petri Nets Minakova S. M.