ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Красноруцький О.О.
доктор економічних наук,
професор кафедри організації виробництва бізнесу та менеджменту
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Богомолова К.С.
аспірант
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Стаття присвячена опрацюванню методичного підходу до оцінки конкурентного розвитку ринку сільськогосподарської продукції у розрізі окремих її видів на основі застосування інструментів економіко-математичного моделювання.
Ключові слова: розвиток ринку, економіко-математичне моделювання, сільськогосподарська продукція.

Красноруцкий А.А., Богомолова К.С. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена обоснованию методического подхода к оценке конкурентного развития рынка сельскохозяйственной продукции в разрезе отдельных ее видов на основе применения инструментов экономико-математического моделирования.
Ключевые слова: развитие рынка, экономико-математическое моделирование, сельскохозяйственная продукция.

Kranorytskyi O.O., Bogomolova K.S. AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET COMPETITIVE DEVELOPMENT ESTIMATION
The agricultural products market competitive development’ estimation methodical approach is considered in the article. The proposed methodic based on the implementation of mathematical modeling methods to research of competitive situations of different agricultural product markets.
Keywords: market development, economic modeling, agricultural products.

Завантажити статтю (pdf)