ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КЛАСИЧНИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ

Белз О.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті охарактеризовано основні методи просування освітніх послуг у мережі Інтернет. Проаналізовано позиціонування в мережі Інтернет провідних класичних університетів України та Комп’ютерної Академії ШАГ. Досліджено джерела трафіку на сайтах навчальних закладів України.
Ключові слова: освітня послуга, просування сайтів, інтернет-маркетинг, Webometrics, SimilarWeb.

Белз А.Г. ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КЛАССИЧЕСКИМИ
УНИВЕРСИТЕТАМИ УКРАИНЫ

В статье охарактеризованы основные методы продвижения образовательных услуг в сети Интернет. Проанализировано позиционирование в сети Интернет ведущих классических университетов Украины и Компьютерной Академии ШАГ. Исследованы источники трафика на сайтах учебных заведений Украины.
Ключевые слова: образовательная услуга, продвижение сайтов, интернет-маркетинг, Webometrics, SimilarWeb.

Belz O.H. INTERNET PROMOTION OF EDUCATIONAL SERVICES OF THE CLASSICAL
UNIVERSITIES OF UKRAINE

The article describes the main methods of promotion of educational services on the Internet. The author analyzed the ratings in the Internet the leading classical universities of Ukraine and STEP Computer Academy. This paper investigates the sources of traffic on the websites of educational institutions of Ukraine.
Keywords: educational service, site promotion, Internet marketing, Webometrics, SimilarWeb.

Завантажити статтю (pdf)