ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ У ПРОЦЕСІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО (КЛАСТЕРНОГО) АНАЛІЗУ ДАНИХ

Лещинський О.Л.
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри економічної кібернетики
Національного авіаційного університету,
Іщенко А.О.
магістр
Національного авіаційного університету

У статті розглянуто проблеми використання нейронних мереж у процесі інтелектуального аналізу даних як інструменту для кластеризації даних. Проведено порівняння алгоритмів, що найбільше підходять для використання у завданнях кластеризації, та подано рекомендації щодо вибору оптимального алгоритму.
Ключові слова: інтелектуальній аналіз даних, кластеризація, нейронна мережа, мережа Кохонена, алгоритм.

Лещинский О.Л., Ищенко А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО (КЛАСТЕРОГО) АНАЛИЗА ДАННЫХ
В статье рассмотрены особенности использования нейронных сетей в процессе интеллектуального анализа данных как инструмента для кластеризации данных. Проведено сравнение алгоритмов, наиболее подходящих для использования в задачах кластеризации, и даны рекомендации по выбору оптимального алгоритма.
Ключевые слова: интеллектуальной анализ данных, кластеризация, нейронная сеть, сеть Кохонена, алгоритм.

Leschynsky O.L., Ishchenko A.O. USING OF NEURAL NETWORKS IN THE DATA MINING (CLUSTERING) PROCESS
The article considers the peculiarities of neural networks in the process of data mining, as an instrument for data clustering, comparison of different algorithms that are best suited for using in clustering problems and provides guidance on the selection of the algorithm.
Key words: data mining, clustering, neural network, Kohonen network, algorithm.

Завантажити статтю (pdf)