ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Пішенін І.К.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Міжнародного університету «Україна»

У статті узагальнено теоретико-методологічні аспекти оцінки діяльності транспортного комплексу в нових умовах господарювання. Визначено методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу. Представлено систему показників роботи транспортного комплексу.
Ключові слова: транспортний комплекс, методичні підходи, система управління, екологічні показники.

Пишенин И.К. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье представлены теоретико-методологические аспекты оценки деятельности транспортного комплекса в новых условиях работы. Определены методические подходы к оценке природно-ресурсного потенциала. Представлена система показателей работы транспортного комплекса.
Ключевые слова: транспортный комплекс, методические подходы, система управления, экологические показатели.

Pishenin I.K. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS EVALUATION OF TRANSPORT SECTOR IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS
The article presents the theoretical methodological aspects of the assessment of the transport complex activity in the new conditions. The methodical approaches to the assessment of natural resource potential. Presented system performance of the transport complex.
Keywords: transport complex, methodical approaches, management system, environmental performance.

Завантажити статтю (pdf)