РОЛЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кравченко О.О.
кандидат економічних наук,
Черкаський навчально-науковий інститут
Університету банківської справи

У статті висвітлено сутність кадрової політики на підприємстві, її основну мету. Виділено та охарактеризовано основні типи кадрової політики організації. Визначено основні завдання та різновиди кадрової політики. Сформульовано особливості проведення кадрової політики в сучасних умовах.
Ключові слова: кадрова політика, кадровий потенціал, стратегія розвитку, пасивна, реактивна, превентивна, активна кадрова політика.

Кравченко Е.А. РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье освещена сущность кадровой политики на предприятии, ее основная цель. Выделены и охарактеризованы основные типы кадровой политики организации. Определены основные задачи и виды кадровой политики. Сформулированы особенности осуществления кадровой политики в современных условиях.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, стратегия развития, пассивная, реактивная, превентивная, активная кадровая политика.

Kravchenko O.A. PERSONNEL POLICY ROLE IN COMPANY`S STRUCTURE
In this article they cast light on personnel policy in different companies and its main aims. Here you can also find the characterization and differentiation of personnel policy in organizations, its important tasks and specifications of development in modern society.
Keywords: personnel policy, human resources, strategy development, passive, reactive, preventive, active personnel policy.

Завантажити статтю (pdf)