МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Войнова Є.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

У статті запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності країн на світовому ринку фінансових послуг та надано відповідний рейтинг конкурентоспроможності країн на світовому ринку фінансових послуг у 2016 р. Визначено, що лідерами конкурентоспроможності світового ринку послуг є Гонконг, Сінгапур, Німеччина, ПАР, Малайзія, Австрія, Маврикій, Бельгія, Індія та Франція.
Ключові слова: світовий ринок фінансових послуг, конкурентоспроможність, рейтингування.

Войнова Е.И. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН НА МИРОВОМ РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В статье представлена методика оценки конкурентоспособности стран на мировом рынке финансовых услуг, дан соответствующий рейтинг конкурентоспособности стран на мировом рынке финансовых услуг в 2016 г. Определено, что лидерами конкурентоспособности на мировом рынке услуг являются Гонконг, Сингапур, Германия, ЮАР, Малайзия, Австрия, Маврикий, Бельгия, Индия и Франция.
Ключевые слова: мировой рынок финансовых услуг, конкурентоспособность, рейтингование.

Voynova E.I. METHOD OF COUNTRIES COMPETITIVENESS ASSESSMENT ON WORLD FINANCIAL SERVICES MARKET
There the method of assessing the countries competitiveness on the global financial services market and the rank of the countries competitiveness on the global financial services market in 2016 are provided in the article. There were determined that the leading positions in the world financial services market competitiveness have Hong Kong, Singapore, Germany, South Africa, Malaysia, Austria, Mauritius, Belgium, India and France.
Keywords: global financial services market, competitiveness, ranking.

Завантажити статтю (pdf)