СУЧАСНИЙ СТАН І РОЗВИТОК СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ушкаренко Ю.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної теорії
Херсонського державного університету

Осадчий О.Д.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економічної теорії
Херсонського державного університету

У статті розглянуто основні напрями і характер розвитку кооперації в Німеччині. Визначено і розкрито основні форми прояву глобалізації в сільськогосподарській кооперації Німеччини. Оцінено вплив глобалізаційних процесів на сучасний стан сільськогосподарської кооперації в країні. Визначено основні тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації Німеччини в найближчій перспективі.
Ключові слова: кооперація, сільськогосподарська кооперація, кооперативний розвиток, глобалізація, інтеграція.

Ушкаренко Ю.В., Осадчий А.Д. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ ЕС И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрены основные направления и характер развития кооперации в Германии. Определены и раскрыты основные формы проявления глобализации в сельскохозяйственной кооперации Германии. Проведена оценка влияния глобализационных процессов на современное состояние сельскохозяйственной кооперации в стране. Определены основные тенденции развития сельскохозяйственной кооперации в Германии в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная кооперация, кооперативное развитие, глобализация, интеграция.

Ushkarenko Yu.V., Osadchy A.D. СURRENT STATUS AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN GERMANY IN THE CONTEXT OF EU INTEGRATION PROCESSES AND GLOBALIZATION
The main directions of development and the nature of cooperation in Germany. Determined and disclosed the main manifestations of globalization in the agricultural cooperatives in Germany. The influence of globalization processes on the current state of agricultural cooperatives in the country. The main trends in the development of agricultural cooperatives in Germany in the near future.
Keywords: cooperation, agricultural cooperation, cooperative development, globalization, integration.

Завантажити статтю (pdf)