ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ

Свириденко А.Ю.
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Ходакевич С.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті розглянуто особливості здійснення оцінки рівня кредитного ризику при кредитуванні банком інвестиційних проектів. Визначено основні фактори, що впливають на рівень кредитного ризику інвестиційного кредиту. Розглянуто підхід до оцінки кредитного ризику при інвестиційному кредитуванні.
Ключові слова: кредитний ризик, кредитування, ризик-менджемент, інвестиції, інвестиційне кредитування.

Свириденко А.Ю., Ходакевич С.И. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОМ КРЕДИТОВАНИИ
В статье рассмотрены особенности проведения оценки уровня кредитного риска при кредитовании банком инвестиционных проектов. Определены основные факторы, которые влияют на уровень кредитного риска инвестиционного кредита. Рассмотрен подход для оценки кредитного риска при инвестиционном кредитовании.
Ключевые слова: кредитный риск, кредитование, риск-менеджмент, инвестиции, инвестиционное кредитование.

Svyrydenko A.Yu., Khodakevych S.I. FEATURES OF CREDIT RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT LENDING
The features of credit risk assessment in investment projects lending process of a bank are under consideration. The main factors that affect the level of credit risk of an investment credit are determined. The approach for credit risk assessment in investment lending is described.
Keywords: credit risk, crediting, risk-management, investments, investment lending.

Завантажити статтю (pdf)