КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Рачинська А.В.
аспірант
Державного економіко-технологічного університету транспорту

У статті розкрито поняття «ризик на залізничному транспорті», розглянуті види ризиків, які супроводжують функціонування залізничного транспорту та визначені основні ознаки їх класифікації для формування системи економічної безпеки галузі, основою якої є страховий захист.
Ключові слова: ризик, ознака класифікації, економічна безпека, страховий захист, залізничний транспорт.

Рачинская А.В. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье раскрыто понятие «риск на железнодорожном транспорте», рассмотрены виды рисков, которые сопровождают функционирование железнодорожного транспорта и определены основные признаки их классификации для формирования системы экономической безопасности отрасли, основой которой является страховая защита.
Ключевые слова: риск, признак классификации, экономическая безопасность, страховая защита, железнодорожный транспорт.

Rachynska A.V. CLASSIFICATION OF RISKS OF THE RAILWAYS AS A BASIS FOR FORMATION OF ECONOMIC SECURITY FOR ITS FUNCTIONING
In the article the concept of «risk on the railways», the types of risks that accompany the functioning of the railway and the main characteristics of the classification system for the formation of economic security industry, which is the basis for insurance coverage.
Keywords: risk, characteristics of the classification, economic security, insurance coverage, railway.

Завантажити статтю (pdf)