ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Матвійчук Л.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету
Ткач К.І.
аспірант
Хмельницького національного університету

У статті розглянуто концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), на основі аналізу існуючих концепцій, запропоновано власний підхід до виокремлення концепцій КСВ, а також розроблено комплексну концепцію корпоративної соціальної відповідальності.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, організація, суб’єкт господарювання, концепції КСВ, підходи до концепцій КСВ.

Матвийчук Л.А., Ткач Е.И. ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье рассмотрены концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), на основе анализа существующих концепций, предложено собственный подход к выделению концепций КСО, а также разработана комплексная концепция корпоративной социальной ответственности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, организация, субъект хозяйствования концепции КСО, подходы к концепциям КСО.

Matviychuk L.O., Tkach K.I. GENESIS OF CONCEPTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
The article deals with the concept of corporate social responsibility (CSR), based on analysis of existing concepts, suggested its own approach to the allocation of CSR concepts, and developed a comprehensive concept of corporate social responsibility.
Keywords: corporate social responsibility, the organization, business entity, the CSR concept, approaches to CSR.

Завантажити статтю (pdf)