ПРОЕКТУВАННЯ НОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВИ

Пивоварчук Л.В.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри фінансів та економіки природокористування
Національного університету водного господарства і природокористування

У статті досліджено теоретичні засади інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, соціального аудиту, партиципаторного бюджету. Спроектовано механізм взаємодії суб’єктів інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави на засадах демократизації суспільних відносин і розвитку громадянського суспільства.
Ключові слова: соціальні гарантії держави, інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, децентралізація, соціальний аудит, партиципаторний бюджет.

Пивоварчук Л.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВА
В статье исследованы теоретические основы институционального обеспечения реализации социальных гарантий государства, социального аудита, партиципаторного бюджета. Спроектирован механизм взаимодействия субъектов институционального обеспечения реализации социальных гарантий государства на основе демократизации общественных отношений и развития гражданского общества.
Ключевые слова: социальные гарантии государства, институциональное обеспечение реализации социальных гарантий государства, децентрализация, социальный аудит, партиципаторний бюджет.

Pyvovarchuk L.V. PLANNING THE NEW MECHANISM OF SUBJECTS’ INTERACTION OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE SOCIAL GUARANTEES
In the article the theoretical bases of institutional support for the implementation of state social guaranties, social auditing and participatory budgets are given. Subjects’ interaction mechanism of institutional support for the implementation of state social guarantees on the principles of democratization of social relations and the development of civil society are planned.
Keywords: state social guarantees, institutional support for the implementation of state social guarantees, decentralization, social auditing, participatory budgets.

Завантажити статтю (pdf)