МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Орлов В.М.
доктор економічних наук,
професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління
Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова
Борисова Л.Є.
аспірант кафедри економіки підприємства та корпоративного управління
Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова

У статті розглянуто методичні засади щодо оцінки дієвості організаційної структури управління (ОСУ) на телекомунікаційних підприємств (ТКП) на основі циклічності їх розвитку. Запропоновано засіб оцінки дієвості ОСУ в залежності від стадії життєвого циклу ТКП та виявлено певний взаємозв’язок між поточною стадією ЖЦ підприємства та дієвістю його ОСУ
Ключові слова: організаційна структура управління, життєвий цикл телекомунікаційного підприємства, комплексний показник дієвості ОСУ.

Орлов В.Н., Борисова Л.Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
В статье рассмотрены методические принципы определения действенности организационной структуры управления (ОСУ) на телекоммуникационных предприятиях (ТКП). Предложен способ оценки действенности ОСУ в зависимости от стадии жизненного цикла ТКП и выявлено определенную связь между текущей стадией ЖЦ та действенностью его ОСУ
Ключевые слова: организационная структура управления, жизненный цикл телекоммуникационного предприятия, комплексный показатель действенности ОСУ.

Orlov V.N., Borysova L.E. METHODICAL PRINCIPLES OF EFFECTIVENESS DETERMINATION OF MANAGEMENT’S ORGANIZATIONAL STRUCTURE AT THE TELECOMMUNICATION COMPANY ACCORDING TO LIFECYCLE STAGE
The article is devoted to the consideration of the methodical principles of effectiveness determination of the management’s organizational structure of (MOS) at the telecommunication companies (TC). The effectiveness assessment method of the MOS is offered depending on a stage of TC lifecycle (LC). Also it is determinated the interrelation between current LC and effective MOS.
Keywords: organization structure of management, life cycle of the telecommunication company, complex effectiveness indicator of the MOS.

Завантажити статтю (pdf)