ВЕЛИКІ МІСТА УКРАЇНИ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ

Меліхова Т.Л.
кандидат географічних наук,
доцент кафедри фінансів і економіки природокористування
Національного університету водного господарства та природокористування

У статті відображається дослідження росту і становлення великих міст країни в індустріальну епоху, рівномірності їхнього розміщення в межах території країни та впливу на їхній розвиток статусу міста і періоду утворення. Адже рівномірність розвитку великих міст на території країни є свого роду індикатором урбанізації її території.
Ключові слова: урбанізація, індустріальна епоха, велике місто, розвиток.

Мелихова Т.Л. БОЛЬШИЕ ГОРОДА УКРАИНЫ В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ
В статье отображается исследование роста и становления крупных городов страны в индустриальную эпоху, равномерности их размещения в пределах территории страны и влияния на их развитие статуса города и периода образования. Поскольку равномерность развития крупных городов на территории страны является своего рода индикатором урбанизации ее территории.
Ключевые слова: урбанизация, индустриальная эпоха, большой город, развитие.

Melikhova T.L. THE LARGE CITIES OF UKRAINE IN THE INDUSTRIAL AGE
The article brings into focus the research of the growth and formation of large cities of the country in the industrial age, the uniformity of their placement within the territory of the country and how the status of the city and the period of formation influenced on their development. After all, the uniformity of development of the large cities on the territory of the country is the indicator of urbanization in its territory.
Keywords: urbanization, industrial age, large city, development.

Завантажити статтю (pdf)