Home

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ЯК КЛЮЧ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шпортько Г.Ю.
кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту
Національної металургійної академії України

Вишневська М.К.
кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту
Національної металургійної академії України

У статті розглядаються питання застосування Value Stream Mapping як ключового інструменту бережливого виробництва для оптимізації бізнес-процесів підприємства, спрямованого на виявлення та усунення втрат у виробничому процесі. Розкриваються послідовні кроки роботи з побудови карти потоку.
Ключові слова: бізнес-процес, потік створення цінності, Value Stream Mapping, картування, інструмент бережливого виробництва.

Шпортько А.Ю., Вишневская М.К. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ КАК КЛЮЧ К ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы применения Value Stream Mapping как ключевого инструмента бережливого производства для оптимизации бизнес-процессов предприятия, направленного на выявление и устранение потерь в производственном процессе. Раскрываются последовательные шаги работы по построению карты потока.
Ключевые слова: бизнес-процесс, поток создания ценности, Value Stream Mapping, картирование, инструмент бережливого производства.

Shportko H.Yu., Vishnevskaya M.K. DETERMINATION OF ADDING VALUE STREAM AS A KEY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES OPTIMIZATION
The current paper covers the issues of Value Stream Mapping implementation as a key lean production instrument for business processes optimization which is forwarded for determination and elimination of losses in production process. The systematic work stages of flow mapping are covered in current paper.
Keywords: business-flow, Value Stream Mapping, mapping, Lean manufacturing tool.

Завантажити статтю (pdf)