Головна

Назва видання: "Економіка та суспільство"

Рік заснування: 2015

Про видання: «Економіка та суспільство» – це електронний журнал з економічних наук, що був заснований у 2015 році Мукачівським державним університетом. На початку 2019 року випуск видання було припинено. З метою відновлення функціонування журналу та його подальшої популяризації у 2020 році було змінено засновника та видавця, публікацію статей здійснює Видавничий дім «Гельветика».

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни. У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

Засновник видання: Видавничий дім "Гельветика".

ISSN (Online): 2524-0072

Прийом матеріалів: щодня.

Мова видання: українська, англійська.

Публікація статті на сайті: протягом тижня після отримання публікаційного внеску автору надсилається сертифікат затвердженої форми, а також здійснюється розміщення статті на сайті видання.

Періодичність видання: 12 разів на рік.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 26 листопада 2020 року № 1471 (Додаток 3)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 242 – Туризм;
241 – Готельно-ресторанна справа; 292 – Міжнародні економічні відносини.

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються питаннями економіки, обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, менеджменту, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, готельно-ресторанної справи, туризму, міжнародних економічних відносин. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з економіки різних фахівців та сприяє їх актуалізації.

Завдання журналу – підвищення рівня економічної науки, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку економічної науки та міждисциплінарних досліджень, розбудови національної економічної системи, розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів інноваційних трансформацій в економіці та управлінні бізнесом, аналізу та висвітлення останніх досягнень економічної науки, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Тематичні рубрики журналу:
1. Економіка.
2. Облік і оподаткування.
3. Фінанси, банківська справа та страхування.
4. Менеджмент.
5. Маркетинг.
6. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
7. Готельно-ресторанна справа.
8. Туризм.
9. Міжнародні економічні відносини.

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Дедлайн прийому статей в номери
журналу за 2023 рік
№ 47: 28 лютого
№ 48: 31 березня
№ 49: 30 квітня
№ 50: 31 травня
№ 51: 30 червня
№ 52: 31 липня
№ 53: 31 серпня
№ 54: 30 вересня
№ 55: 31 жовтня
№ 56: 30 листопада
№ 57: 31 грудня
№ 58: 31 січня
Розміщення статті на сайті видання Через тиждень після отримання від автора публікаційного внеску