Порядок рецензування

Редакційна колегія оцінює рукописи за їхнім інтелектуальним змістом незалежно від статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Редакційна колегія не розкриває будь-яку інформацію про представлені рукописи нікому, окрім авторів, рецензентів, потенційних рецензентів.

За результатами рецензування автору може надаватися можливість поліпшити свою статтю з метою її подальшої публікації у нашому виданні.

Будь-який вибраний рецензент, який не має відповідної кваліфікації для розгляду дослідження, або знає, що його невідкладний розгляд є неможливим, має повідомити про це редактору і відмовитися від процесу розгляду.

Редакційна колегія обіцяє, що розгляд представлених досліджень проводитиметься об'єктивно. Рецензенти висловлюватимуть свою точку зору, підкріплюючи її відповідними аргументами.

Рецензенти повинні ідентифікувати відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, спостереження, висновок або аргумент, які вже раніше звучали, мають супроводжуватися відповідними посиланнями. Рецензент також повинен звернути увагу редакторів на будь-яку суттєву схожість між роботою, що рецензується, та будь-якою іншою роботою, опублікованою в цій галузі. Усі статті проходять подвійне «сліпе» рецензування, автори не знають рецензентів, а рецензенти не знають авторів. Залучення двох або більше експертів до процесу рецензування допомагає підтримувати високі стандарти журналу. 

Редакційна колегія наголошує, що інформація або ідеї, отримані в результаті експертної оцінки, залишатимуться конфіденційними та не використовуватимуться для особистої вигоди. Рецензенти зобов’язуються не розглядати рукописи, щодо яких вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних або інших відносин та зв’язків з будь-яким з авторів або установ, пов’язаних з представленим дослідженням.

Обов’язки авторів

Автори повинні гарантувати, що представлена робота оригінальна і не була опублікована в іншому місці будь-якою мовою. Якщо ж автори використовували роботу і / або слова інших, про це зроблені відповідні посилання.

Автори оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також охарактеризувати її значущість. Текст дослідження повинен містити достатньо докладну інформацію і посилання. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятні.

Автор не повинен взагалі публікувати текст, що описує по суті одне й теж дослідження в більш ніж одному журналі. Подання рукопису у більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Належне визнання роботи інших завжди має бути присутнім у поданій на розгляд науковій праці. Автори повинні згадати та послатись на публікації, які вплинули на їхні дослідження.

Автори також повинні враховувати наступне: редакція журналу здійснює суворий контроль за надмірним (не більше 2-ох – 3-ох посилань) і не виправданим цитуванням власних публікацій, у разі виявлення подібних явищ, такі статті не будуть прийматись до публікації.

Авторство повинно бути обмежено тим, хто вніс значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Чинні закони і конвенції про авторські права повинні бути дотримані.